Ansökan om bostad

Ny förfrågan av personalbostad

Fält markerade med måste fyllas i

Plats

Ort

Personuppgifter

Förnamn
Efternamn
Mobiltelefon till hyresgästen
Epost

Anställningsuppgifter

Anställd som / jobbar som
Jobbar var / verksamhet i landstinget
Anställd av
Bemanningsföretag

Fakturauppgifter

Vem står för kostnaden?

Om du betalar själv ska följande fyllas i:

Personnummer
(ÅÅMMDD-XXXX)
Folkbokföringsadress
(gata, nr)
Postnummer
Ort

Om kliniken betalar ska du istället fylla i följande:

Ansvar
(5 siffror)
Kostnadsställe
(4 siffror)

Önskemål om hyresperiod

Datum inflytt
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Datum utflytt
(ÅÅÅÅ-MM-DD)

Extra tjänster

Beställning av linne paket
Beställning av byte av linne paket
(1 byte / vecka)
Beställning av städning
Beställning av slutstäd

Övrigt

Meddelande till kundtjänst
Bokad av
Bokad av Epost
Får en kopia av bokningsbekräftelsen

Villkor

Villkor: Boendet avser 1 person, husdjur är ej tillåtna. Avbokning av boendet ska göras skriftligt, senast 14 dagar innan start. Har du inte lämnat återbud kommer du bli debiterad hyran. Om skador på inventarier eller boendet uppkommit eller om städningen ej blir godkänd vid besiktning efter utflytt debiteras du detta i efterhand. Ni informeras om att Era personuppgifter i denna förfrågan registreras med stöd av personuppgiftslagens bestämmelser.